Social Effect

Social Effect – advies met focus op het welzijns- en jongerenwerk.

Social Effect helpt welzijns- en jongerenwerkorganisaties met het oplossen van actuele vraagstukken en het overwinnen van obstakels. Verantwoording naar de opdrachtgever, opstellen van jaarplannen, (lokaal) beleid naar praktijk vertalen en trainen van professionals.

Praktijkervaring welzijn en jongerenwerk

Oprichter van Social Effect, Dimitri Hiy is in 2002 begonnen in het jongerenwerk bij een lokale welzijnsorganisatie in Zuid-Holland. Door de jaren heen heeft hij verschillende functies uitgeoefend bij diverse welzijnsorganisaties verspreid over heel Nederland.

Dimitri Hiy
Oprichter Social Effect

Dankzij de vele opleidingen, waarvan de belangrijkste invloed vanuit de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) en Cultureel en Maatschappelijke Vorming (CMV) is gekomen, is het theoretisch kader gevormd. CMV is tevens de plek waar de liefde voor analyse, onderzoek en ondernemen is begonnen. De eindscriptie gaf de laatste aanzet tot het starten van een eigen onderneming.

Ondernemerschap sociaal domein

Naast uitvoerende ervaring in het welzijns- en jongerenwerk, startte in 2013 ook de ondernemerservaring. Dimitri Hiy is de mede-bedenker van het softwarepakket DoelgroepAnalyseSysteem (DAS) en oprichter van het bedrijf DA Systems B.V.

DAS is ontstaan vanuit een behoefte voor een passend registratiesysteem voor welzijns- en jongerenwerkorganisaties. Dit systeem is bedacht vanuit het perspectief van de welzijns- en jongerenwerkers. Er was en is een duidelijke behoefte voor een specifiek systeem voor welzijns- en jongerenwerk. De bestaande klanten van DA Systems zijn actief in het sociaal domein (jongerenwerk, welzijn, vrijwilligerswerk, opbouwwerk, maatschappelijk werk, jeugdhulp, vrouwenopvang en arbeidsmigranten.

De ervaring vanuit de implementatietrajecten van het systeem bij deze organisaties heeft een breed palet aan kennis gecreëerd op het vlak van allerlei mogelijke processen waar een jongerenwerk- of welzijnsorganisaties tegen aan loopt.

Social Effect is het bureau waar deze kennis samenkomt en ter beschikking van diverse organisaties in Nederland wordt gesteld.

Kennisterreinen ondersteuning

Het aanbod van Social Effect is dan ook gericht op de onderstaande terreinen van het welzijns- en jongerenwerk:

 • Jongerenwerk
 • Straathoekwerk
 • Jongerencoaching
 • Projectmatig jongerenwerk
 • Online jongerenwerk
 • Jongerenbegeleiding van taakgestraften
 • Sociaal makelen
 • Ouderenwerk
 • Opbouwwerk
 • Inburgering en participatie
 • Vluchtelingenwerk
 • Mantelzorg
 • Sportbuurtwerk
 • Cultuursensitief werken

Hierdoor is Social Effect de aangewezen partij voor uw organisatie actief in het sociaal domein. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking en een uitgebreidere toelichting van de mogelijkheden voor u!