Hulpaanbod Oekraïne

Oekraïense vluchtelingen komen naar Nederland.

Vrijwillig of beroepsmatig betrokken bij dit thema? Ondersteuning op maat!

Foto door Kostiantyn Stupak via Pexels

Social Effect heeft haar achtergrond en expertise in/binnen het sociale domein (20 jaar actief in het sociaal werk). Tevens hebben de adviseurs en coaches zelf een Oekraïense afkomst en spreken de taal (Oekraïens/Russisch). Het consult- en advieswerk is gericht op professionals en vrijwilligers die met Oekraïense vluchtelingen te maken krijgen (individuele medewerkers, teams of afdelingen van organisaties).

De oorlog in Oekraïne heeft de hele wereld overdonderd en in een korte periode zijn er miljoenen mensen op de vlucht geraakt. Veel vluchtelingen worden ook in Nederland opgevangen, zowel centraal alsook via persoonlijke initiatieven van “vrijwillige huisvesters”. In de praktijk komt het erop neer dat de mensen in een (onbekende) gemeente terechtkomen, zonder enige kennis van de taal, lokale werkwijzen en/of toekomstperspectieven.

Als gevolg hiervan worden zowel vrijwilligers als professionals geconfronteerd met allerlei (praktische) vragen. Vanuit onze persoonlijke en professionele betrokkenheid kunnen we concluderen dat er al een tal van terreinen zijn waarvoor aandacht vereist is. Het kan zijn dat de lijst bijgewerkt zal worden, maar hieronder alvast een blik op de mogelijke uitdagingen:

Wegwijs maken in de gemeente (inschrijving/huisvesting) – Vluchtelingen komen aan in een gemeente en moeten zich oa. inschrijven voor het BSN, werk en huisvesting. Uiteraard weten zij niet hoe dit in NL werkt.

Activiteiten en dagbesteding (jong en oud) – Vluchtelingen die nu aankomen zijn over het algemeen moeders met kinderen en ouderen (60+ jaar). Zij komen in een gemeente terecht en hebben (als ze dat hebben) naast huisvesting niets om te ondernemen.

Hulp bij zoeken naar werk – Vluchtelingen zullen op zoek gaan naar geschikt werk. Het betreft zowel mensen die met hun handen aan de slag willen/kunnen, als ook mensen die specifieke opleidingen en beroepen hebben (van programmeur tot haarstyliste).

Lotgenotengroepen – Vluchtelingen hebben vaak dezelfde soort vragen, tevens ook zelfde soort zorgen inzake nu en toekomstige situatie.

Individuele hulp bij traumaverwerking – Vluchtelingen zijn vaak uit een “gebroken” gezin. De mannen zijn in veel gevallen achtergebleven en kunnen niet mee. Huizen zijn vaak niet meer bewoonbaar, mensen hebben hun huisdieren moeten achterlaten. Nadat ze hier huisvesting hebben gevonden, zullen al deze trauma’s uiteraard naar boven komen (met alle gevolgen van dien). Tijdige hulp is dus zeer gewenst.

Ondersteuning huisvesters (praktische vragen) – Er zijn heel veel Nederlanders die de vluchtelingen huisvesting hebben aangeboden. Na verloop van tijd (we zien het nu ook al gebeuren), zullen deze huisvesters ook met allerlei praktische vragen te maken krijgen (of als er überhaupt geen match is). Zij weten vaak niet waar ze terecht kunnen met deze vragen.

Empowerment van (jonge) vrouwen – At last, but not least: veel van de huidige vluchtelingen zijn jonge vrouwen. Zij komen vaak vanuit een totaal andere situatie in Oekraïne in Nederland terecht. Veel weten niets van de kansen en gevaren van de NLse samenleving. Er zijn nu ook geruchten dat criminelen gericht op zoek gaan naar jonge Oekraïense vrouwen om hen op een of andere manier uit te buiten. Naar ons idee een belangrijk punt van aandacht om de vrouwen hier (preventief) mee te ondersteunen.

Heeft een vraag inzake een van de bovenstaande onderwerpen of een andere vraag in relatie tot Oekraïense vluchtelingen? Social Effect heeft een divers ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers en professionele organisaties (professionals).

Handige informatie

Algemeen

Humanitaire Hulp

Werk

FairWork – Flyer Know your rights (Engels)
FairWork – Flyer Know your rights (Oekraïens)