200 miljoen extra voor welzijn en meer bewegen

Extra inzet van jongerenwerk, welzijn en sociaal werk

Vanmiddag heeft het Kabinet bekend gemaakt extra middelen in het welzijn van kwetsbare mensen te steken. Het vrijgemaakte budget van 200 miljoen moet een bijdrage gaan leveren aan het verbeteren van het mentale welzijn en fysieke gezondheid van kwetsbare Nederlanders.

Deze maatregel is specifiek gericht op de volgende doelgroepen:

  • Jongeren
  • Mensen met een beperking of psychische problematiek
  • Eenzame ouderen

Om het steunpakket te realiseren wordt er samengewerkt met o.a. landelijke en lokale overheden en organisaties. Professionals en vrijwilligers gaan de plannen realiseren.

Uit onderzoek is gebleken dat mede door de coronacrisis psychische klachten zijn toegenomen en dat men minder is gaan bewegen. Het steunpakket heeft dan ook als hoofddoel om op de korte termijn deze negatieve ontwikkeling te dempen en structurele schade te minimaliseren.

Er zullen landelijke initiatieven worden opgezet en zal er ook aansluiting worden gezocht bij (succesvolle) lokale activiteiten.

Lees de volledige aankondiging hier: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/12/kabinet-stelt-200-miljoen-euro-beschikbaar-voor-welzijn-in-coronatijd

#welzijn #sociaalwerk #jongerenwerk